Værdier

Vi har begge over en 7-årig periode bla. gennemført en 3-årig videreuddannelse i Tilstandsdifferentieret Psykoterapi. (link)

I den tilstandsdifferentierede psykoterapi lægges især vægt på værdighed i kontakten, autentisk menneskeligt nærvær og eksistentiel meningsfuldhed.

Med afsæt i tilstandsdifferentieret psykoterapi ser vi ikke en primær opgave i at forandre. Vores opgave er nærmere at vise respektfuld opmærksomhed og skabe de nødvendige forudsætninger for, at et andet menneske kan føle større følelsesmæssig oprigtighed og derved bliver i stand til at prioritere i sit liv - vurdere og afgøre, hvad der er meningsfuldt og at have mod til at leve i større overensstemmelse med denne indsigt.

Vi ser med andre ord ikke os selv om specialister i den forstand, at vi skal  tilføre viden, den anden ikke selv besidder. Tværtimod er vores opgave at støtte den anden til at turde have større følelsesmæssigt kontakt med og vedkende sig den kerne af viden og indsigt, vi i forvejen har og inderst inde ved, vi besidder.
Psykologisk Klinik | Skyttens Vej 2, 4300 Holbæk  | Tlf.: 5944 6692