Supervision


Supervision kan være en god hjælp, når man som professionel arbejder med problematikker, som man berøres af, undrer sig over, føler sig afmægtig overfor eller ønsker at blive klogere på. Supervision giver mulighed for fordybelse og til at undersøge, hvordan en problemstilling egentlig hænger sammen.

Udgangspunkter for supervision er:
  • at den superviserede kan fremlægge sin problemstilling uden indblanding - ud over forståelsesmæssige spørgsmål.
  • at den superviserede på baggrund af fremlæggelsen præciserer, hvad der ønskes hjælp til.

Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe. Der tilbydes supervision til psykologer mhp. autorisation. Andre faggrupper modtages også gerne.
Psykologisk Klinik | Skyttens Vej 2, 4300 Holbæk  | Tlf.: 5944 6692