Samtaler

En meget væsentlig forudsætning i psykoterapi er, at man som menneske er villig til at tale åbent om sig selv - også om følelsesmæssige og smertefulde forhold. Det er afgørende, at man er villig til at acceptere og turde være tro mod den kerne af indre sandhed, der findes i alle.

Samtalerne kan være en hjælp til:
  •  at lære sig selv at kende på godt og ondt - med tolerancen og medfølelsen som formilder.
  • at forstå, hvad der er sket tidligere i ens liv og hvordan det har påvirket en.
  • at komme i større overensstemmelse med egne værdier og behov, for derigennem kan opnå et værdigt og meningsfyldt liv.
Formålet med samtaleterapi er ikke at skabe ændringer for ændringernes skyld alene, men at hjælpe den anden til en større kontakt og afklarethed om viden og værdier, som personen allerede besidder. En sådan afklaring kan give forandringer, der er dybt forankret i personen selv.

I en sådan proces er der mere brug for spørgsmål end for svar. Arbejdsformen er derfor først og fremmest fokuseret på at yde nærvær, indlevelse og respektfuld interesse for det andet menneskes personlige oplevelse, glæde og smerte. Samtaleterapien er også baseret på faglig indsigt og livserfaring - der bl.a. fremgår af, hvilke spørgsmål, der stilles men det vigtigste udgangspunkt er agtelse.
 
Samtaleforløb planlægges individuelt, og derfor er antallet af samtaler meget varierende. Som udgangspunkt er der tale om én samtale hver eller hver anden uge. Beslutning om afslutning af teapien træffes altid i samråd med klienten
 
 
Psykologisk Klinik | Skyttens Vej 2, 4300 Holbæk  | Tlf.: 5944 6692