Praktiske oplysninger

Psykologisk Klinik er beliggende i et en charmerende gammel villa centralt i Holbæk.
Klinikken består af to kliniklokaler, et lille fælles venteværelse og et klienttoilet.
 
 
Tilskud fra sygesikringen
Jeg er tilknyttet sygesikringsordningen, hvilket betyder, at du med en henvisning fra din praktiserende læge kan få tilskud fra sygesikringen. Følgende persongrupper er berettiget til tilskud:
 1. Røveri-  volds- og voldtægsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Pårørende ramt af alvorlig invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af alvorlig invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat despression, der er fyldt 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, der er fyldt 18 år.
Overordnet gælder, at du har har ret til et nyt behandlingsforløb, hvis der er tale om helt ny og anden sygdom/tilfælde af hændelse. Du har også ret til nyt behandlingsforløb, hvis der er tale om samme diagnose, men med nye udbrud.
 
En henvisning fra lægen giver tilskud på op til 12 samtaler. Personer, der behandles for depression og angst kan genhenvises, så der kan ydes tilskud til op til 24 konsultationer.
 
 
Egenbetaling
Indledende samtale: kr. 419,58,
Efterfølgende samtaler: kr. 349, 87,
 
Betaling af patientandel foregår ved MobilePay eller kontantbetaling
 
Alle unge, som er fyldt 18 år og indtil de fylder 21 år kan ydes gratis psykologbehandling, når de henvises pga let til moderat depression og angst.
 
Ved medlemsskab af Sygesikringen Danmark ydes kr. 200,- i tilskud pr. konsultation.
 
Uden tilskud fra sygesikrigen:
Individuel samtale: kr. 1150,-
Parsamtale (1½ time): kr. 1530,-
Supervision, individuel (pr. time): kr. 1250,-
Supervision, gruppe (pr. 1½ time):kr. 1350,-
 
 
Afbud
Vi henstiller til, at du melder afbud i god tid.
Ved afbud senere end kl 16 dagen inden konsultationen pålægger vi et gebyr, der svarer til egenandelen af honoraret. Ved gentagne udeblivelser opkræves to gange patientandelen
 
 
Parkering
Jeg henstiller til parkering langs Skyttens Vej eller Erik Menveds Vej.
 
 
Kontakt
 
60261832  tirs-tors 12.15 - 12.45
 
 
Psykologisk Klinik | Skyttens Vej 2, 4300 Holbæk  | Tlf.: 5944 6692