Parforhold


Som mennesker formes vi i høj grad af de relationer, vi er en del af. Dette kan være relationer til  partner, børn, øvrige familiemedlemmer, arbejdskolleger, venner osv.

Det er afgørende for parforholdet er, at begge parter er villige til:
  •  at bidrage til den andens glæde
  • at ville afstå og give partneren det, partneren har brug for, selv om det udelukker noget, man gerne selv ville have
  • at være åben og ærlig overfor sig selv og hinanden - også med hensyn til hvad man har brug for, og hvad man kan tilbyde den anden part
  • at forstå, anerkende og respektere indbyrdes forskellighed
  • at anerkende og respektere såvel sine egne som partnerens begrænsninger
 
At indgå i et parforhold indebærer en accept af, at forholdet udgør den mindste enhed: ikke mig, ikke den anden, men os. Dermed menes ikke, at vi som personer bliver udslettet i parforholdet. Det betyder derimod, at vi accepterer at lade os påvirke af den andens glæde og smerte, som var det vores egen. Det betyder, at vi gør sig klart, at hvis den anden part føler sig ulykkelig, er denne følelse ikke anderledes for den anden, end den ville være for os selv.
 
At indgå i et parforhold ses som den forpligtelse, man påtager sig overfor den anden part til at respektere disse rammer for udfoldelsen af ens eget liv

Fokus for parterapi er det, der så at sige rummer forholdet, nemlig forholdets rammer - de rammer to mennesker opstiller for udfoldelsen af deres individuelle liv i samværet med hinanden.

Parterapien fokuserer på at gøre rammerne for forholdet synlige og dermed skabe forudsætningen for at begge parter kan tage stilling til, hvorvidt de ønsker at påtage sig de forpligtelser, rammen indebærer.

Det eneste ’krav’, der stilles til parret i parterapien er, at parterne undervejs i den terapeutiske proces er villige til at afstå fra at skændes. Der kan naturligvis gives udtryk for uenighed, men den uenighed, der ikke kan formuleres uden et skænderi, må eventuelt nedskrives og bringes med til næste session. Baggrunden for dette krav er, at det i praksis er så godt som umuligt at skændes uden at kritisere, og kritik dræber forhold.
Psykologisk Klinik | Skyttens Vej 2, 4300 Holbæk  | Tlf.: 5944 6692