Nyttige links

www.sundhed.dk
På sundhed.dk er angivet hvilke psykologer, der har overenstkomst og behander med offentligt tilskud. Den enkelte psykolog oplyser her sine aktuelle ventetider for henholdsvis akutte og ikke akutte tilfælde. På sundhed.dk findes også oplysinger om klinikkers placering, adgangsforhold, psykologens alder, og psykologen kan anføre sine specialer og særlige interesseområder
 
 
www.psykologeridanmark.dk
Psykologer i Danmark er en enkel og informativ oversigt over de praktiserende psykologer i Danmark, der også er medlem af Dansk Psykolog Forening. Du kan bruge flere søgekriterier, feks. kvindelig eller mandlig psykolog; voksen- eller børnepsykolog; geografisk beliggenhed; om psykologen har overenstkomst med sygesikringen; hvor lang ventetiden er
 
 
www.psykiatrifonden.dk 
Psykiatrifondens hjemmside orienterer bredt om egne tilbud og aktuelle forhold vedrørende psykisk sundhed og psykiske sygdomstilstande
 
 
www.stps.dk
Der kan ske fejl  i sundhedsvæsenet, der som oftest har karakter af utilsigtede hændelser (UTH). Sundhedspersoner; patienter/klienter og pårørende kan alle indberette UTH til Styrelsen for Patientsikkerhed.  Via linket ovenfor kan du både løse mere og indberette sådanne fejl.
At indberette en utisigtet hændelse er ikke lig med at indgive en officiel klage eller søge erstatning men sikrer en opfølgning med henblik på læring og kvalitetsudvikling.
 
 
www.dp.dk
Alle praktiserende psykologer er underlagt  Etiknævnets princcipper under Dansk Psykolog Forening og de Etiske principper for nordiske psykologer. Du finder rammer og vedtægter for begge sæt principper på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside. 
 
 
www.psykolognaevnet.dk
I de sager, hvor man i forbindelse med sin behandling har lidt skade, er det muligt at indgive klage til Psykolognævnet og søge erstatning via Patienterstatningen - www.pebl.dk.
 
 
Du kan læse mere om klage- og erstatningsmuligheder hos Ankestyrelsen -
www.ast.dk/
Psykologisk Klinik | Skyttens Vej 2, 4300 Holbæk  | Tlf.: 5944 6692