PrivatlivspolitikBehandling af dine oplysninger
I henhold til EU's regler om håndtering af persondata (GPDR) overholder jeg i klinikken de bestemmelser, der sikrer, at  jeg håndterer dine personlige  håndteres forsvarligt og efter gældende love.
Alle henvendelser behandles fortroligt. Psykologer er underlagt tavhedspligt og kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om dig, med mindre du har givet dit samtykke hertil.
 
 
Typer af oplysninger 
Jeg modager personlige oplysninger, du giver os direkte eller har givet din læge i forbindelse med henvisningen indenfor sygesikringsordningen. Jeg kan også modtage oplysninger om dig via din sundhedsforsikring eller andre instanser, som betaler for din behanding, hvis du har givet dit samtykke dertil
 

Formål
Jeg behandler personoplysninger til følgende formål:
• behandling 
• udarbejdelse af attester til brug for myndigheder,      forsikringsselskaber mv.
• kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehus
• afregningsformål
• overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks:
- dokumentationspligt
- håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
- håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder


Videregivelse af personoplysninger
I det omfang, det er nødvendigt for den konkrete behandling, vil personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
• Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
• Såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.
• Jeg er forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016


Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere. Mine databehandlere er p.t.
• CGM/X-dont. Du kan læse om deres persondatapoltik her: https://www.cgm.com
• Bricksite.com. Se deres persondatapoltik her: https://www.bricksite.com

Opbevaring og slettepolitik
Jeg har i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare oplysninger  i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen.


 
Psykologisk Klinik | Skyttens Vej 2, 4300 Holbæk  | Tlf.: 5944 6692