Velkommen


Gennem livet kan vi komme ud for svære oplevelser af den ene eller anden grund. Vi kan opleve perioder, der virker uoverskuelige, og hverdagen kan blive svær at komme igennem.

Der kan være mange og forskellige årsager til, at vi på et tidspunkt oplever livet svært eller føler os fastlåst med et ønske om støtte til en større selvindsigt og -udvikling.

Baggrunden for en henvendelse til psykolog og en start af samtaleforløb kan være livskriser eller eksistentielle problemer. Der kan også være tale om akutte personlige problemer i familielivet og/eller arbejdslivet. Baggrunden kan endvidere være angst, depression, problemer med lavt selvværd, sociale vanskeligheder i kontakten med andre, følelsesmæssige problemer, ensomhed, problemer i parforholdet, stressproblemer m.m.


Som psykologer har vi en universitetsuddannelse og har derfor et bredt videnskabeligt, teoretisk og holdningsmæssigt funderet studium bag sig. Som autoriserede psykologer og medlemmer af Dansk Psykolog Forening er vi underlagt tavshedspligt og en række etiske principper.

Vi har begge overenskomst med sygesikringen og har mange års erfaring som privatpraktiserende psykologer med samtalebehandling og supervision.

 

Claus Wennermark
Cand. psych. og specialist i psykoterapi og supervision
Medlem af Dansk Psykologforening
claus@psychotherapy.dk

Marianne Kristensen
Cand. psych. og autoriseret psykolog.
Medlem af dansk psykologforening
marianne@psychotherapy.dk

 


Psykologisk Klinik
Jernbaneplads 2,1

4300 Holbæk

59 44 66 92

Sådan finder du klinikken: